Bài giảng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tập trung vào đâu? – Phạm Thành Long

80% thành công trong công việc kinh doanh phụ thuộc vào Tư Duy của bạn chứ không phải 20% Kỹ Năng. Đây là một trong những triết lý quan trọng mà mất cứ chủ doanh nghiệp nào cũng cần phải hiểu.

Trong bài giảng, cũng có nhắc đến việc nếu bạn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc tốt nhất là nên tập trung vào Marketing và Sales. Đây là 2 yếu tố then chốt nhất trong công việc kinh doanh của bạn.

Bài giảng của Phạm Thành Long tại Kinh Doanh Đột Phá – HCM

[stripe name=”Giỏ hàng” description=”Bộ công cụ Marketing trên Internet” amount=”0050″ image_url=”https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13895553_1167146240014760_5514667002640879802_n.jpg?oh=a9f56e487ffe661201c292930342b462&oe=5921CA53″]

Check Also

11 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG INTERNET MARKETING TRÊN INTERNET VỚI CHI PHÍ THẤP.

Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, chủ cửa hàng …

Web Analytics