Làm kẻ chiến thắng với quy tắc 80/20

Quy tắc thành công 80:20

Bạn có biết  80% của cải trên trái đất này thuộc về 20% người giàu trên thế giới, và chỉ 20% thuộc về 80% còn lại. Việc bạn chơi cùng ai, làm cùng ai quyết định bạn là ai trong cuộc đời này.

Continue reading

Bạn đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi năm?

Bạn đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi năm

Này bạn thân mến, bạn có biết 90%-người-giàu-nhất-thế-giới đều đọc sách mỗi ngày.
Do Thái – Dân tộc có nhiều người thành công và hạnh phúc nhất thế giới, trung bình mỗi người đọc 60 cuốn trên 1 năm, ở Nhật là 10 -20 cuốn/ 1 năm, Trung Quốc 4,66 cuốn/ 1 năm. Nhưng đất nước ta, trung bình một năm người Việt đọc chưa đến…1 cuốn sách.

Continue reading