Dịch vụ bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả, bản quyền

Cái gì có thể bảo hộ quyền tác giả?
Ai có thể bảo hộ quyền tác giả
Vì bạn là bạn của tôi
tình cờ ghé thăm
Nếu bạn biết ai là
Xin giới thiệu họ với tôi để tôi có thể giúp họ đăng ký độc quyền các tác phẩm của họ

slide0[1]

Check Also

Vì sao bạn vẫn chưa giàu như bạn muốn?

Tôi Long đây, tôi vẫn đang ở Mỹ, và sẽ còn vài ngày ở đây …

Web Analytics