Bạn Đã Hoàn Thành Bước Đầu Tiên!

Vui Lòng Làm Theo Các Bước Tiếp Theo Để Tiến Hành Thanh Toán


Cách 1: Thanh toán qua Chuyển khoản:

Giá mua sớm: 5.868.000VND/người (Chuyển khoản trước 01/01/2019)

Giá tham dự: 6.868.000VNĐ/ Người

Tài khoản:

#1 Công ty TNHH Đào tạo Doanh Nhân- 006704060006886, ngân hàng VIB - Ba Đình, Hà Nội

#2 Chủ TK Phạm Thành Long - STK: 0021001059281 - VCB chi nhánh Thành Công, Hà Nội  

Nội dung ghi rõ: Tên, Điện thoại, Email, SSS

Cách 2: Thanh Toán Online Bằng Cách Chọn Loại Vé Và Thanh Toán

Copyright - Phạm Thành Long và Cộng Sự