• Home  / 
  • Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Khóa họcThời gianĐịa điểmChi tiết
Đánh Thức Sự Giàu Có 41 HN

Từ 2, 3, 4/8/2019

Hội trường Van Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội

Tinh Thần Doanh Nhân 18 HN
07, 08/8/2019

Hội trường Van Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội
Đánh Thức Sự Giàu Có 42 HCM

16, 17, 18/08/2019

TP Hồ Chí Minh

Tinh Thần Doanh Nhân 19 HCM

Từ 21, 22/08/2019

TP Hồ Chí Minh
Sales Success System
13, 14, 15/09/2019

Hội trường Van Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội