Khóa họcThời gianĐịa điểmChi tiết
True You
10, 11/10/2019

Hội trường Van Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội
Đánh Thức Sự Giàu Có 43 HN

Từ 18,19,20/10/2019

Hội trường Van Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội

Tinh Thần Doanh Nhân 20 HN
25, 26/10/2019

Hội trường Van Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội