Quan trọng nhất cuộc đời bạn, chính là sự lựa chọn

Bạn thân mến!
Tôi vừa hoàn thành xong khóa học Đánh Thức Sự Giàu Có với hơn 1500 học viên tại Hà Nội. Đây là chương trình thứ 18 của tôi trong gần 2 năm, và là chương trình tôi rất yêu thích vì sự thay đổi tuyệt vời của các học viên.

Vì thế tôi muốn chia sẻ với bạn một modules mà tôi rất thích. Chỉ cần áp dụng lại chính xác modules trong cuộc sống, tôi dám chắc cuộc đời bạn sẽ thay đổi mạnh mẽ.


Bạn có biết rằng bạn không thể lựa chọn hoàn cảnh sống, bạn không thể biết trước điều gì sẽ sảy ra với mình. Nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn lựa cách để đối phó với chúng.

Hãy lựa chọn những suy nghĩ, hành vi tích cực. Là những suy nghĩ và hành vi giúp bạn vui, người thân bạn vui, và cộng đồng vui. (Giống chiến lược đàm phán trong chương trình 32 tuyệt chiêu đàm phán nhỉ.)

Trên dòng kẻ, dưới dòng kẻ
Trên dòng kẻ, dưới dòng kẻ