Eagle Trip – chuyến thăm ý nghĩa tới doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

Eagle-Trip-chuyến-thăm-quan-doanh-nghiệp

Eagle Trip là hoạt động thường niên, là những chuyến đi thăm quan, động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần doanh nhân Việt Eagle Camp làm viêc và tận hiến với công việc kinh doanh. Bên cạnh đó nâng tầm doanh nghiệp trải nghiệm thêm nhiều bài học, chiến lược Eagle Camp vào thực tiễn và những thành tựu lớn sau nhiều năm đưa bài học vào cuộc sống.

Continue reading