Tư duy bán hàng cho đội nhóm

Tư duy bán hàng cho đội nhóm

Tư duy đúng: bán hàng là phục vụ

Tư duy đúng: bán hàng là phục vụ, bán hàng là giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ. Trong cuộc sống này người nào phục vụ giỏi hơn, người đó là người bán hàng giỏi hơn.

Continue reading