Và giờ vàng đã điểm mời bạn đăng ký cuộc thi THE CEO CHALLENGE: HALONGBAY CONTEST.

Đây là link đăng ký chính thức chương trình: https://damphan.long.vn/dang-ky-tham-du-chinh-thuc

Link đăng ký cuộc thi và giành giải thưởng https://damphan.long.vn/dang-ky-tham-du-chinh-thuc

Thông tin về cuộc thi http://long.vn/contest

Phạm Thành Long và Cộng sự

Vì sự thành công của bạn,

Recommended Posts