THE CEO CHALLENGE: Bạn sẽ học được vô vàn những kiến thức kinh doanh và marketing

Phạm Thành Long từ khóa huấn luyện các giám đốc BNI tại Mỹ !

Phần thưởng quan trọng, nhưng quan trọng hơn bạn học được vô vàn những kiến thức kinh doanh và marketing ở bên trong.

Hãy tham gia ngay cuộc thi !

Xem thể lệ cuộc thi: Tại đây !

 

Check Also

Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5* và Trở thành chiến lược gia kinh doanh chỉ sau 3 ngày 2 đêm?

Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5* và Trở thành chiến lược gia kinh doanh …

>
Web Analytics