Giao lưu với triệu phú xuyên Việt bằng đôi chân

Vài ngày trước, tôi đã có một phần giao lưu với một số bạn trẻ về hành trình đi bộ xuyên Việt (www.diboxuyenviet.com) của tôi.

Bạn sẽ thấy rằng tôi đã tạo nên “phòng thí nghiệm” cuộc đời ra sao! Phòng thí nghiệm đó cho phép tôi kiểm tra lại Công thức thành công tuyệt đỉnh của tôi (www.giaimathanhcong.com), hoàn thiện nó để áp dụng trở lại cuộc sống. Công thức ấy giúp tôi tiếp tục kiểm soát và gia tăng Cảm xúc – Thân Thể – Mối quan hệ – Tiền bạc – Thời gian.

Hãy xem video và đặt câu hỏi ở đây, tôi sẵn sàng trả lời bạn!