Bài hát về chương trình Phạm Thành Long

Bài hát Đánh Thức Sự Giàu Có

Nếu có khó khăn chỉ vì ta chưa làm đó là thông điệp chính của bài hát. Rằng bạn cứ làm đi rồi sẽ ra những con đường mới, những mục tiêu kết quả mới.

Bài hát thứ 2: Bụi Phấn do top ca Eagle Camp thực hiện với mong muốn gửi tới thầy lòng biết ơn vì đã đem đến sự phát triển con người, phát triển kinh doanh vượt bậc cho mỗi thế hệ học trò