Muốn Hạnh Phúc, Bạn Cần Thấu Hiểu Bản Thân Và Chấp Nhận Sự Khác Biệt.

Sự thân mật chỉ bắt đầu, từ chính mỗi con người chúng ta.

Chúng ta mang trên mình một chiếc áo giáp sắt để che chắn mình. Chúng ta che chắn những  vết thương, nỗi đau ở trong lòng. Nhưng càng che nó, nó càng không thể hàn gắn được.

Tại sao tôi muốn các anh chị đến đây? Để chúng ta thân mật với nhau, để chúng ta học cách cởi bỏ các lớp áo giáp sắt trên cơ thể chúng ta.

“Hãy cởi bỏ lớp áo giáp để vết thương có cơ hội được chữa lành”

Chính chúng ta mới  có thể tự mình chữa lành cho mình. Bất kì điều gì đang mang các anh chị đến đây, không thể mang các anh chị đến kia. Cho nên hãy luôn nhớ, sự thân mật chỉ bắt đầu, từ chính mỗi con người chúng ta.

Nghệ thuật của sự thấu hiểu.

Điều Thứ Nhất:

Ta không thấu hiểu được nó, ta không thấu hiểu được người xung quanh mình ,cho nên minh sợ, mình cảnh giác, mình phải mặc áo giáp.

Điều  Thứ  Hai :

Quan trọng hơn đó là ta không thấu hiểu ai? Vâng! Ta không thấu hiểu chính mình. Ta không thấu hiểu được  mình, ta không biết mình muốn gì. Cho nên cuộc sống của chính chúng ta mới mãi như vậy.

Vì sao chúng ta đều muốn thân mật, mà không thể thân mật được

“Thấu hiểu để chữa lành vết thương trong chính chúng ta”

Bởi vì chúng ta có những lớp áo giáp. Khi nào không còn áo giáp nữa, vết thương sẽ tự nó lành.Muốn vết thương tự lành, ta phải thấu hiểu. Muốn thấu hiểu được người khác, ta phải thấu hiểu được  chính bản thân mình và thấu hiểu như thế nào? Đứng trước những hoàn cảnh đó thì sự thấu hiểu được điều khiển bởi một yếu tố có tên gọi là cảm xúc và cảm xúc nào quyết định chất lượng cuộc sống ấy.

Vậy cho nên, chúng ta sẽ học cái nghệ thuật ở đây là: Nghệ thuật của cảm xúc và điều khiển được cảm xúc thì chúng ta đúng.

Muốn Hạnh Phúc, Bạn Cần Thấu Hiểu Bản Thân Và Chấp Nhận Sự Khác Biệt.