Ngày 31 – Côn Minh

Còn 3 chặng nữa thì về nhà,
Nửa đêm vẫn tắc đường như này,
Đã 3h đứng yên rồi....

11

Check Also

Ngày 33 – Hành trình Điện Biên – Hà Nội

Chiến mã này sắp đến Hà Nội!

>
Web Analytics