Thanh toán

Số tài khoản: 006704060006886

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Đào Tạo Doanh Nhân / BUSINESS TRAINING CO.,LTD

Ngân hàng: Ngân hàng Quốc tế (VIB), CN Ba Đình, Hà Nội

Nội dung: Họ tên, sđt, email, tên khóa học