• Home  / 
  • Thank You BNI

Thank You BNI

Cảm Ơn Bạn Đã Đăng Ký!

Chỉ 3 bước nữa để hoàn thành…

envelope-o

01. Kiểm tra hòm thư Email của bạn

Đi tới hòm thư email mà bạn vừa điền.

envelope-open-o

02. Mở Email xác nhận

Tìm email được gửi từ chúng tôi.

mouse-pointer

03. Bấm vào Link để tải xuống

Click vào link bên trong email để tải xuống.