All posts in " kỹ năng giao tiếp "
Share

Cách luyện kỹ năng giao tiếp

By Phạm Thành Long

Để trở thành người có kỹ năng giao tiếp, cần mang lại niềm vui Thế nên hãy để ý đến cái điều này. Hãy lan toả những niềm vui, hãy lan toả những điều tích cực, thì bạn sẽ trở thành một trong những con người giao tiếp tuyệt vời. Hãy thường xuyên chúc mừng […]

Share

9 Kỹ Năng Giao Tiếp Cơ Bản

By Phạm Thành Long

Kỹ năng giao tiếp là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống, đó là một phần kết nối giữa con người và con người. Nhờ đó, chúng ta sống trở nên có ý nghĩa hơn với những người xung quanh. Kỹ năng giao tiếp có thể giúp chúng ta cải thiện chất lượng […]