HTV9 – Chương trình Chiến lược bán hàng hậu Covid-19

Nắm bắt được những nhu cầu tất yếu của các doanh nhân và doanh nghiệp trên chặng đường lập nghiệp cũng như tạo động lực phát triển cho mỗi cá nhân trong doanh nghiệp.
Công ty Đào Tạo Doanh Nhân giới thiệu chuỗi chương trình “Chiến lược bán hàng hiệu quả”. Mà ở đó các học viên có thể xác định rõ hướng đi cho bản thân.

Các bạn trẻ và các doanh nghiệp đã được chia sẻ về cách xây dựng hệ thống bán hàng thành công, những kỹ thuật bán hàng.
Cũng trên mong muốn xây dựng công việc kinh doanh thành công bền vững, công ty Đào Tạo Doanh Nhân luôn nhấn mạnh việc kinh doanh phải tuân thủ Pháp luật và Đạo đức.
Bên cạnh đó, những tư duy, kiến thức, công cụ kinh doanh hiệu quả, kinh doanh theo xu hướng kinh doanh mới cũng được chia sẻ tại chương trình.

Các bạn xem chi tiết tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

18 + 4 =