All posts in "Blog"
Share

Phát triển bản thân là gì?

By Phạm Thành Long

Phát triển bản thân là quá trình không ngừng nghỉ, qua đó mỗi người tự đánh giá năng lực và phẩm chất của mình, xem xét các mục tiêu trong cuộc sống và đặt ra các mục tiêu nhằm thực hiện và tối đa hóa tiềm năng của bản thân. Quá trình này giúp nâng […]

Share

Biết ơn để nhận nhiều hơn – Thư gửi em

By Phạm Thành Long

Mỗi ngày hãy nghĩ đến một điều để cám ơn, chúng ta sẽ không còn thì giờ để than phiền hay lo lắng. Người có tinh thần biết ơn sẽ không có thì giờ để than phiền nhưng người hay than phiền sẽ không bao giờ biết ơn. Xin hãy giúp tôi được luôn sống […]

Share

Buông bỏ – Bí quyết tiến xa hơn

By Phạm Thành Long

Chúng ta đã có thể từng nghe về ba cụm từ: Để kệ nó, Buông bỏ và Đón nhận (Let Be, Let Go, Let In). Hôm nay, vì có 500 bạn facebook đã muốn điều này nên tôi sẽ bàn về Buông Bỏ. Buông bỏ có nghĩa là gì và làm thế nào để thực […]

Share

Lãnh đạo Hạnh phúc – Bài nói chuyện về “Đổi mới để phát triển trong lãnh đạo và kinh doanh” tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

By Phạm Thành Long

Lãnh đạo Hạnh phúc là làm cho mọi người được Hạnh phúc. Đó là nội dung chính trong buổi nói chuyện “Đổi mới để phát triển trong lãnh đạo và kinh doanh”. Chương trình diễn ra sáng ngày 25/3/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với gần 700 khách mời là […]

1 2 3 4
Page 1 of 4