Những bài hát truyền thống của Phạm Thành Long

Những bài hát truyền thống của Phạm Thành Long

  1. Đánh Thức Sự Giàu Có
https://www.youtube.com/watch?v=nq__sr_kmeU

2. Bụi Phấn

https://www.youtube.com/watch?v=mKDMpKWP7tg

3. Về nhà đi em

https://www.youtube.com/watch?v=qWB3xFSmje8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

4 + two =